Kvaliteetsed elektritööd

• Mis on täpsemalt käit?

Elektripaigaldise käit on tegevus elektripaigaldise talitluses hoidmiseks. Käit hõlmab lülitamist, juhtimist, kontrollimist, hooldamist, nii elektri- kui ka mitteelektritööd.

• Milleks on käidukorraldust vaja?

Elektriohutusseadusega on kehtestatud käidukorralduse nõue. Eestis on elektrist põhjustatud õnnetuste arv märksa suurem kui ülejäänud Euroopas ja maailmas tervikuna. Põhjuseks puudulikud teadmised elektrist ja meile sotsialismi ajast pärandatud elektrisüsteemide nõuetele mittevastavast seisukorrast.

• Kellele on käidukorraldaja olemasolu kohustuslik?

Käidukorraldaja peab olema määratud 1. liigi elektripaigaldisele. Käidukorraldaja peab olema määratud kuni 1000-voldise nimipingega elektripaigaldisele, mille peakaitsme nimivool ületab 100 amprit ja üle 1000 voldise nimipingega elektripaigaldisele, peakaitsme nimivoolust olenemata.

• Kes võib olla käidukorraldaja?

Elektripaigaldise käidukorraldaja on isik, kes on pädev käesoleva seaduses ja selle alusel
kehtestatud õigusaktide kohaselt tagama elektripaigaldise nõuetekohast käitu ja kohustub tagama elektripaigaldise kasutamisel käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete kohase käidu. Käidukorraldaja võib olla nii juriidiline- kui füüsiline isik.

• Kellele pakume käidukorralduse teenust ja kellele oleme kasulikud?

Teenus on mõeldud ettevõtetele ja organisatsioonidele, kellel ei ole vajalik ja otstarbekas palgata elektripersonali. Nende jaoks on käidukorraldus soodsam ja kindlam teenusena sisse osta, andes sellega vastutuse oma elektripaigaldise eest käidukorraldajale. Käidukorraldaja hoiab oma spetsialisti pilguga süsteemil pilku peal ja teadvustab klienti nõuetele mittevastavustest.

Meie käidukorralduse teenus ja abi on suunatud:

– korteriühistutele
– büroohoonetele
– väikse ja keskmise suurusega tööstus- ja tootmisettevõtetele
– kontserdisaalidele

Kuidas oleme Teile kasulikud:

• võtame kohustuse hea seista ja vastutada Teie elektripaigaldise ohutus talitluses hoidmise eest
• elektripaigaldise regulaarsed ülevaatused vastavalt vajadustele
• käidukorralduskava koostamine Teie objektile ja selle järgimine
• elektripaigaldise hooldus ja remonttööde organiseerimine ja teostamine
• operatiivne elektririketele reageerimine ja kiirtööd
• kliendi esindamine vastavates instantsides ( Eesti Energia, Tehnilise Järelvalve Insp., EKK, jne.)
• ohutustehnilise dokumentatsiooni sisseviimine
• objekti elektripaigaldise kaardistamine ja teostusjooniste koostamine
• korralise kontrolli läbiviimine
• elektrialane konsultatsioon
• statsionaarsete elektritarvitite ja lülitusseadmete varustamine skeemide ja juhenditega